Materiały video

Materiały video są dużo bardziej angażujące odbiorcę niż te pisane. Ta forma marketingu internetowego ma na celu wzmocnienie wizerunku Twojej marki, pokazanie Twojego produktu lub usługi. Masz swoje video? Opublikuj je u nas, na wybranym portalu internetowym, w newsletterze czy w naszych mediach społecznościowych.  Sami również tworzymy materiały video, filmy instruktażowe, nagrania z konferencji. Zapytaj o możliwości video reklamy u nas!